Thursday, April 14, 2011

BERKATA BENAR

Nabi Muhammad berpesan....


Tinggalkanlah perkara yang meragukan dan buatlah perkara yang tidak meragukan. 
Berkata benar adalah ketenteraman dan dusta adalah keraguan

(Direkodkan oleh Tirmizi)

Nabi Muhammad berpesan supaya kita meninggalkan percakapan dan perbuatan yang tidak benar. Beliau menggalakkan kita melakukan perkara baik dan perkara yang tidak meragukan. Sesiapa yang bercakap benar, hatinya tenang dan tenteram. Orang tidak percaya kepada orang yang bercakap bohong.

No comments:

Post a Comment